Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
Директор: Губарєв Григорій Леонідович, (0412)24-25-34


Електронна бібліотека

Інженерна графіка ВТЕІ

 • Залікові питання;
 • Опорний конспект;
 • Тема 1;
 • Тема 7;
 • Тема 8;
 • презентація Тема 1;
 • презентація Тема 7;
 • презентація Тема 8;
 • підручник Головчук;
 • підручник Шевченко;

  Інтернет-технології

 • Екзаменаційні питання;
 • Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи;
 • Робоча програма дисципліни;
 • Тести з інтернет-технологій;

  Інформаційна діяльність підприємства

 • Перелік питань до екзамену;
 • Робоча програма дисципліни;
 • Тести з Інформаційної діяльності підриємства;

  Інформаційні системи ІДП

 • Питання до екзамену;
 • Робоча програма дисципліни;
 • Тести з інформаційних систем;

  Інформаційні технології в туризмі

 • Перелік екзаменаційних питань;
 • Робоча програма;

  Історія

 • Історія України - питання до екзамену;
 • Історія держави і права України - питання до заліку;
 • Історія держави і права зарубіжних країн - питання до заліку;
 • Історія укр культури - питання до заліку;

  Англійська мова

 • Тексти для читання - спеціальність Туризм;
 • залікові_питання;
 • навчальна програма;
 • самостійна робота;

  Астрономія

 • Посібник;
 • залікові_питання_астрономія;
 • метод_реком_астрономія;

  Безпека туризму

 • Залікові питання;
 • метод. реком. для контрольних робіт;
 • метод. реком. до індивід. завд.;
 • метод. реком. самостійна робота;
 • навчальна програма;
 • практичне заняття 1;
 • практичне заняття 2;
 • семінарські заняття;
 • інструкція до пр 1;

  Біохімія

 • Залікові питання;
 • Лабораторні роботи;
 • Методичні рекомедації для підготовки до семінарських та практичних робіт;

  Вступ до спеціальності Інформаційна діяльність підприємства

 • Перелік питань до заліку;
 • Практичні роботи;
 • Робоча програма дисципліни;

  Географія туризму України

 • Екзаменаційні питання;

  Діловодство в туристичній діяльності

 • Залікові питання;

  Екологія

 • Залікові питання - спеціальності ЕП, ОД, ФК, МД, ІДП - II курс;
 • Залікові питання - спеціальність ТКД - I курс;
 • Залікові питання спеціальність ТКД - II курс;
 • Кодекс екологічної етики спеціаліста;
 • Конспект лекції - спеціальності ОД, ЕП, ФК, МД;
 • Методичні рекомендації до виконання практичних та лабораторних робіт;
 • Модифікована їжа;
 • Опорні конспекти з Основ екології - загальноосвітній курс;
 • Перелік харчових добавок;
 • Постанова КМУ про порядок встановлення нормативів збору за забруднення;
 • Семінар з теми Глобальні екологічні проблеми сучасності;
 • Теоретичний матеріал до семінару;

  Етика та естетика

 • Залікові питання;
 • Самостійні роботи;

  Захист Вітчизни

 • 1.1 ЗСУ-військове формування;
 • 1.2 Розбудова національних ЗС;
 • 10.1 Надзвичайні ситуації;
 • 10.2 Захист населення від НС;
 • 10.3 Організація цивільного захисту НЗ;
 • 2.1 МГП;
 • 3.1 Основи бою;
 • 3.2.1 Дії солдата в бою;
 • 3.2.2 Дії солдата в бою;
 • 3.3.1 Дії солдата у складі МВ;
 • 3.3.2 Дії солдата у складі МВ;
 • 3.3.3 Дії механізованого відділення. Наступ, оборона;
 • 4.1 Основи стрільби;
 • 4.2 Стрілецька зброя;
 • 4.6 Ручні осколкові гранати;
 • 5.1.(1-3)Військ звання. форма одягу;
 • 5.1.(4) Правила розміщення;
 • 5.1.(5) Добовий наряд роти;
 • 5.2 Військова дисципліна;
 • 5.2.(4)Вартова служба. Чатовий;
 • 6.1 Положення Стройового Статуту;
 • 7.1 Топографія;
 • 9.1 ВМП;
 • 9.2 ВМП;
 • Захист Вітчизни - опорний конспект;
 • Підручник ЗВ Бака;
 • дифзалік питання;
 • тестовий контроль;

  Захист інформації

 • Екзаменаційні питання;

  Комп'ютерні технології в юридичній діяльності

 • Директорська контрольна робота;
 • Завдання для самостійної роботи;
 • Залікові питання;
 • Комплексна контрольна робота;
 • Програма навчальної дисципліни;
 • Робоча програма дисципліни;

  Культурологія

 • Культурологія - питання до заліку;
 • білополий_культурологічний_підхід;
 • гаврюшенко_іст_світ_культ;
 • музальов_культурологія;
 • іваненко_культура_україни;

  Менеджмент

 • екзаменац питання менеджмент;
 • залік менеджмент;

  Неорганічна хімія

 • Екзаменаційні питання - спеціальність ВХП;
 • Лабораторний практикум - спеціальність ВХП;
 • Методичні рекомендації - спеціальність ВХП;
 • Модульний контроль - тестові завдання;

  Організація виробництва в закладах ресторанного госпордарства

 • Екзаменаційні питання;
 • Самостійні роботи;
 • Тести;

  Організація екскурсійного обслуговування

 • Контрольні питання;
 • Самостійні роботи;
 • Семінар;
 • Тести до семінару;

  Організація транспортного обслуговування в туризмі

 • Залікові питання;

  Органічна хімія

 • Екзаменаційні питання;
 • Лабораторні роботи;
 • Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи заочниками;
 • Методичні рекомендації для виконання практичних робіт;
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять;

  Основи алгоритмізації та програмування

 • Практичні задачі до екзамену;
 • Робоча навчальна програма;
 • Теоретичні питання до екзамену;
 • Тести з алгоритмізації та програмування;

  Основи музейної справи

 • Самостійні роботи 1-4;

  Основи охорони праці

 • 11 Шум, ультразвук, інфразвук;
 • 12 Електромагнітні поля;
 • 15 Санітарно-гігієнічні вимоги;
 • 17 Електробезпека;
 • 18 Основи пожежної профілактики;
 • 2 Правові та організаційні питання охорони праці;
 • 3 Державне управління ОП;
 • 4 Організація ОП на підпр;
 • 5 Навчання з питань ОП;
 • 6 Розслідування НВ;
 • 7 Основи фізіології;
 • 8 Повітря, вентиляція;
 • 9 Освітлення;
 • Екзаменаційні питання;
 • Збірник тестових завдань ООП;
 • Питання заліку та ККР;
 • Положення про розробку інструкцій з ОП;
 • Постанова 1232 вибірка;
 • Практична № 1, методичні рекомендації;
 • Практична № 2, методичні рекомендації;
 • Практична № 3, методичні рекомендації;
 • Практична № 4, методичні рекомендації;
 • Самостійна робота, методичні рекомендації;
 • підручник ООП Гандзюк;
 • підручник ООП Ткачук;

  Охорона праці в галузі

 • 1 Міжнародні норми в галузі ОП;
 • 2 Законодавчі акти з ОП;
 • 3 СУОП в орг-ії;
 • 4 СУОП;
 • 5 Травматизм;
 • 6 Спецрозділи;
 • 7 Пожежна профілактика;
 • 8 Державний нагляд і громадський контроль;
 • 9 Соціальне страхування від нещасного випадку та профзахв;
 • екзаменац питання ОПГ;
 • підручник ОПГ Кепич;
 • підручник ОПГ Пилипенко;

  Практика спеціальність ІДП

 • Календарний план навчальної практики ;
 • Наскрізна програма практики ЖТЕК;
 • Стандарт ХТЕІ КНТЕУ «Курсові та кваліфікаційні роботи (проекти). Правила побудови, викладання, о2;

  Технологія і організація туристичної діяльності

 • Питання до екзамену;
 • Практичне заняття №1;
 • Практичне заняття №10;
 • Практичне заняття №11;
 • Практичне заняття №12;
 • Практичне заняття №13;
 • Практичне заняття №14;
 • Практичне заняття №15;
 • Практичне заняття №2;
 • Практичне заняття №3;
 • Практичне заняття №4;
 • Практичне заняття №5;
 • Практичне заняття №6;
 • Практичне заняття №7;
 • Практичне заняття №8;
 • Практичне заняття №9;
 • Робоча програма дисципліни;
 • Семінарське заняття №1;
 • Семінарське заняття №2;
 • Семінарське заняття №3;
 • Семінарське заняття №4;
 • Семінарське заняття №5;
 • Семінарське заняття №6;
 • Семінарське заняття №7;

  Товарознавство непродовольчих товарів

 • Анатомія взуття;
 • Взуттєві товари - тести;
 • Екзаменаційні питання;
 • Музичні інструменти - тести;
 • Текстильні товари - тести;

  Туристичне краєзнавство

 • Залікові питання;
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи;
 • Питання до екзамену;
 • Практичні заняття;
 • Робоча програма дисципліни;
 • Семінарські заняття;

  Туристичні ресурси України

 • Залікові питання;
 • Практичне заняття №1;
 • Практичне заняття №2;
 • Практичне заняття №3;
 • Практичне заняття №4;
 • Практичне заняття №5;
 • Практичне заняття №6;
 • Робоча програма дисципліни;

  Українська література

 • Завдання для диференційованого контролю;

  Українська мова

 • Методичні рекомендації до практичних занять - Товарознавці;
 • Методичні рекомендації до практичних занять - Туристичне обслуговування;
 • Методичні рекомендації до практичних занять - Управління та адміністрування;
 • Перелік залікових питань;
 • питання_до_диференційного_заліку;
 • практичні_заняття;
 • самостійна_робота;
 • семінарські_заняття;

  Фізична та колоїдна хімія

 • Залікові питання;
 • Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи заочниками;
 • Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт;
 • Методичні рекомендації для виконання практичних робіт;
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи;

  Хімія

 • Абетка раціональної діяльності студента з хімії;
 • Залікові питання;
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи;
 • Методичні рекомендації до розв’язку задач;
 • Опорні схеми до розділу курсу хімії - Металічні елементи та їх сполуки;

  бухгалтерський облік

 • документальне оформлення готельних послуг;
 • залікові_питання;
 • методичні вказівки до виконаня самостійної роботи;
 • робоча програма;
 • самостійна робота;

  вища математика

 • барковський в.в. вища математика для економств;
 • залікові питання;
 • збірник завдань;
 • конспект лекцій;
 • навчальна програма;
 • перелік питань на іспит;
 • роздаткова;
 • самостійна робота збірник;

  економіка підприємства

 • Практична витрати;
 • Практична труд.рес.;
 • Практична фін.рез., ефек.;
 • Семінар;
 • дядечко л.п. економіка туристичного бізнесу;
 • залікові питання;
 • конспект лекцій;
 • методичні рекомендації до самовивчення;
 • навчальна програма;
 • практична антикризова діяльність;
 • практична банкрутстсво, фін.санація;
 • пуцентейло_ekonomika_i_organizaciya_turistichno_gotelnog;

  економічна теорія

 • залікові питання;
 • збірник індивідуальних завдань;
 • методичні рекомендації до практичних робіт;
 • плани семінарських занять;
 • теми та питання для самостійного вивчення;

  етнографія і фольклор україни

 • залікові_запитання;
 • контроль_знань;
 • робоча_навчальна_програма;

  математика

 • алгебра_11 клас;
 • алгера_10 клас;
 • геометрія_10 клас;
 • геометрія_11 клас;
 • опорні конспекти алгебра;
 • опорні конспекти геометрія;
 • основні формули і поняття;
 • практичні роботи;
 • програма з математики;
 • самостійна роботи;
 • тренувальні вправи математика;

  німецька мова

 • залікові_питання;
 • робоча навчальна програма;
 • самостійна_робота;

  організація спортивного туризму

 • завдання для самостійної роботи;
 • навчальна програма;

  організація харчування туристів

 • залікові_питання;
 • навчально робоча програма;
 • практична робота 1;
 • практична робота 3;
 • практична_робота_2;
 • самостійна робота;
 • семінар 1;
 • семінар 2;
 • тестовий_контроль;

  основи психології

 • cамостійна робота №8;
 • екзаменаційні питання;
 • самостійна робота № 1;
 • самостійна робота № 3;
 • самостійна робота № 5;
 • самостійна робота № 6;
 • самостійна робота № 7;
 • самостійна робота № 9;
 • самостійна робота №10;
 • самостійна робота №2;
 • самостійна робота №4;
 • семінарські заняття;

  основи підприємницької діяльності

 • залікові_питання;
 • контрольні_запитання;
 • метод._реком._контрольні_роботи;
 • метод._реком._самостійна_робота;
 • практичні_заняття;
 • реком._до_напис._реферату;
 • робоча_програма;
 • семінар;
 • тести_психологічні_до_семінарського_заняття;

  офісні системи та електронний документообіг

 • екзаменаційні_питання;
 • завдання_для_самостійної_роботи_студентів;
 • навчальна_програма;

  правове забезпечення маркетингової діяльності

 • перелік залікових питань;
 • практичні роботи;
 • програма;
 • самостійна робота;
 • семінари;

  правове регулювання в туристичній діяльності

 • домашня контрольна робота;
 • залікові питання;
 • методичні рекомендації до практичних та самостійних робіт;
 • навчальна програма ;
 • порядок виїзду за кордон;
 • практичні заняття;
 • семінарські заняття;

  професійний етикет

 • залікові_питання_2017;
 • методичка;
 • самостійна_робота_2017;

  фізика

 • fizika 10 klas - goncharenko s.u.;
 • завдання_та_питання_на_самостійне_вивчення_з_фізики;
 • питання_до_заліку_фізика;

  ціноутворення

 • залікові питання;
 • самостійна робота;
 • семінарське заняття;

  інформатика

 • завдання для самостійної роботи;
 • залікові питання ;
 • лекції та практичні роботи;
 • навчальна програма;

  інформатика та комп'ютерна техніка

 • завдання для самостійної роботи;
 • залікові питання ;
 • лекції та практичні роботи;
 • програма;

  інформаційні системи в туризмі

 • залікові питання;
 • навчально робоча програма;
 • самостійна робота;

  історія туризму

 • залікові_питання;
 • методичні_рекомендації;
 • робоча_програма;
 • самостійна_робота;
 • семінар;
 • історія_туризму_підручник;

  © 2016, Житомирський торгово-економічний коледж.