Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Спеціальність «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Інформаційна діяльність підприємства»

Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання Після 9-го класу – 2 роки 10 місяців, після 11-го класу – 1 рік 10 місяців
Назва галузі 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програмаІнформаційна діяльність підприємства
Освітньо-професійний ступіньфаховий молодший бакалавр

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Спеціалізація «Інформаційна діяльність підприємства» відрізняється тим, що студенти отримують не тільки базову економічну освіту, а ще й поглибленні знання з комп’ютерних технологій. Така система підготовки дає студенту правильне розуміння основ роботи підприємства, розвиває аналітичне мислення, технічну культуру і навички роботи з сучасними інформаційно-комп’ютерними технологіями. Після завершення навчання студент знає, як створювати, запроваджувати та обслуговувати сучасні інформаційні системи в роботі підприємства будь-якої галузі, а також як навчити персонал фірми правильно користуватися сучасними інформаційними технологіями.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Сучасна сфера підприємництва та інформаційної діяльності неможлива без фахівців зі знанням комп’ютерних наук та сучасний інформаційних систем.

Відеоролік-презентація спеціальності:

Майбутні фахівці з інформаційної діяльності підприємства вміють ефективно використовувати:

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • Фірми різних сфер економічної діяльності.
 • Торговельні підприємства різних форм власності.
 • Органи державної влади та місцевого свмоврядування.
 • Рекламні агенції.
 • У галузі забезпечення комунікації та інформації.
 • Поліграфічні фірми.
 • Транспортно-експедиторські та складські компанії.
 • IT-компанії.

  ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


  © 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.