Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber,telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ПередумовиНа базі 11 класів
Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання 2 - роки
Назва галузі 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Кваліфікація фахівця Фахівець з економіки підприємства
Освітній рівень фахівця молодший спеціаліст

Основними пріоритети в розвитку спеціальності «Економіка підприємства»:

Зміст підготовки спеціалістів полягає у підготовці таких кваліфікованих фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Мета підготовки спеціаліста – задоволення стійкого попиту українського суспільства на підготовку молодших спеціалістів з економіки підприємства в галузі організаційно-управлінської та виробничої діяльності, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі економічної діяльності підприємств та установ різних форм власності відповідно до загальнодержавних та міжнародних стандартів вищої освіти.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Випускники кафедри економіки підприємства володіють методикою планово-економічних робіт, сучасними методами обробки інформації з використанням комп’ютерної техніки та методів соціологічних досліджень; вміють визначати оптимальні варіанти управлінських рішень для об’єктивних та суб’єктивних можливостей розвитку підприємств з різними формами власності; розробляють рекомендації з покращення економічної політики підприємства.

Наукова діяльність є невід’ємною складовою навчального процесу та багатоаспектного функціонування кафедри, а тому вона планується, організується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Державної національної програми «Освіта».

У коледжі функціонує гурток «Економіст», де здійснюється поглиблене вивчення економічних проблем.

Циклова комісія приділяється велика увага навчально-методичній і науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку економічних та соціально-трудових відносин як на макро-, так і на мікрорівні.

Протягом періоду існування колектив циклової комісії щорічно нарощує кадровий потенціал, забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін, покращує навчально-методичне й інформаційне забезпечення, переймається проблемами виховної роботи, сповідує принципи залучення до наукових пошуків широких кіл студентської молоді та прагне до їх практичної реалізації.

Майбутній фахівець з економіки підприємства має можливість одержати знання, які дозволять йому здійснювати:

Наші випускники працюють: у планово-фінансових, економічних відділах підприємств, державних установах, банках, комерційних структурах, займаються власною підприємницькою діяльністю, в науково-дослідних установах, в органах державного управління.


© 2016, 2021, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.