Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Код спеціальності 051
Передумови На базі 9 класів; на базі 11 класів
Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання 2,10р. (після 9 класів); 1,10 р. (після 11 класів)
Назва галузі 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Освітньо-професійна програма Економіка підприємства
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

Основними пріоритети в розвитку спеціальності «Економіка підприємства»:

задоволення стійкого попиту українського суспільства на підготовку молодших спеціалістів з економіки підприємства в галузі організаційно-управлінської та виробничої діяльності, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі економічної діяльності підприємств та установ різних форм власності відповідно до загальнодержавних та міжнародних стандартів вищої освіти.

Фахівців з економіки підприємства можуть працювати в наступних підприємствах:

у планово-фінансових, економічних відділах підприємств, державних установах, банках, комерційних структурах, займаються власною підприємницькою діяльністю, в науково-дослідних установах, в органах державного управління.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Професійні компетенції:

Випускники кафедри економіки підприємства володіють методикою планово-економічних робіт, сучасними методами обробки інформації з використанням комп’ютерної техніки та методів соціологічних досліджень; вміють визначати оптимальні варіанти управлінських рішень для об’єктивних та суб’єктивних можливостей розвитку підприємств з різними формами власності; розробляють рекомендації з покращення економічної політики підприємства.

Подальше навчання

Студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть бути зараховані на бюджетні та контрактні місця ІІ–ІІІ курсу Київського національного торговельно-економічного університету та інших вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а., з якими укладені угоди про співпрацю.


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.