Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Публічна інформація

Вибори ректора ДТЕУ 2022

 • Вибори ректора ДТЕУ 2022
 • Програма кандидата
 • Біографія кандидата
 • Список осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Державного торговельно-економічного університсету 28 квітня 2022 року
 • Дільнична виборча комісія ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Інформація для осіб, які беруть участь у обранні представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Державного торговельно-економічного університету
 • Протоколи Загальних зборів ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"

  Установчі документи закладу освіти

 • Відомості з ЄДРПОУ
 • Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 • Сертифікати про акредитацію освітніх програм

  Діючі положення

 • Положення про ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про організацію освітнього процесу у ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у ЖТЕК ДТЕУ
 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про розробку та реалізацію освітньо-професійних програм та навчальних планів у ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про систему та критерії оцінювання знань здобувачів освіти ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про опитування учасників освітнього процесу у ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про про атестацію педагогічних працівників ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності педагогічних працівників ВСП «ЖТЕФК ДТЕУ»
 • Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам ВСП «ЖТЕФК ДТЕУ»
 • Положення про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про циклову комісію ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про відділення
 • Положення про методичну раду
 • Положення про педагогічну раду
 • Положення про методичну роботу у ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про навчально-методичний комплекс предметів/дисциплін ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про конкурс методичних розробок педагогічних працівників ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про порядок та умови обрання здобувачами фахової передвищої освіти дисциплін за вибором
 • Положення про індивідуальний навчальний план студента ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про академічну мобільність студентів
 • Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про призначення та виплату стипендій
 • Положення про переведення на бюджет
 • Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про відкриті заняття педагогічних працівників у ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про порядок складання іспитів, заліків і ліквідації академічної заборгованості студентами ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про екзаменаційну комісію у ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про організацію виконання та захист курсових робіт (проектів) у ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"
 • Права та обов’язки здобувачів освіти ВСП «ЖТЕФК ДТЕУ»

  Громадське обговорення

 • Громадське обговорення Положення про організацію освітнього процесу у ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ"

  Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 • Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

  Мова (мови) освітнього процесу

 • Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
 • Мова освітнього процесу (українська)

  Рішення педагогічної ради коледжу

 • Протоколи рішень за 2020-2021 н.р.
 • Протоколи рішень за 2021-2022 н.р.
 • Протоколи рішень за 2022-2023 н.р.
 • Протокол позачергового засідання педагогічної ради щодо відбору та замовлення підручників за їх електронними версіями для здобувачів освіти

  Звіти

 • Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти
 • Річний звіт про діяльність закладу освіти

  Стоп булінг

 • Наказ про створення комісії та затвердженню плану заходів на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у ВСП ЖТЕФК ДТЕУ
 • План заходів щодо попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників освітнього процесу
 • Процедура подання учасниками освітнього процесу заяв про випадок булінгу (цькування) та їх розгляд у ВСП ЖТЕФК ДТЕУ
 • Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) у ВСП ЖТЕФК ДТЕУ
 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню)

  Безпека та захист

 • Наказ про створення системи цивільного захисту
 • Положення про службу охорони праці
 • Положення про пожежну безпеку
 • Положення про проведення навчання і перевірку знань з охорони праці
 • Положення про організацію ОП та БЖД
 • Загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки
 • Інструктаж з безпеки життєдіяльності
 • Найпростіше укриття коледжу
 • Інструкція щодо дій персоналу та учасників освітнього процесу ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ" за сигналами оповіщення «Увага всім! Повітряна тривога!»
 • Пам'ятка першочергових дій персоналу та студентів ВСП "ЖТЕФК ДТЕУ" у разі вчинення терористичних або диверсійних актів
 • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 • Умови доступності гуртожитку для осіб з особливими освітніми потребами

  Підготовка іноземних громадян

 • Підготовка іноземних громадян

  © 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.