Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Якісна освіта за перспективною та сучасною
спеціальністю «Маркетинг» є запорукою твого успіху!

МАРКЕТИНГ

Код спеціальності 075
ПередумовиНа базі 9-х та 11-х класів
Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів – 2 роки 10 місяців, на базі 11-х – 1 рік 10 місяців
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
СпеціальністьМаркетинг
Освітньо-професійна програмаМаркетингова діяльність
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Маркетолог - сучасний фахівець із поглибленою професійною підготовкою в галузі маркетингу, насамперед у сфері маркетингових досліджень, їхнього інформаційного забезпечення, планування асортименту та якості товарів, в організації збуту й розподілу, просування товарів, реклами і стимулювання збуту, управління маркетинговими зусиллями.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Маркетологи сьогодні необхідні будь-якій фірмі, яка зацікавлена в просуванні та збуті своєї продукції. Відділи маркетингу є в банках, промислових холдингах, торгових фірмах тощо. Маркетологи затребувані і в спеціалізованих консалтингових компаніях, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ:

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ФАХІВЦІ З МАРКЕТИНГУ


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.