Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Передумови На базі 9 класів
Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання 2 роки 10 місяців
Назва галузі 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма Фінанси і кредит
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

Фінансист – це спеціаліст, який займається залученням, розміщенням та вибором оптимальних шляхів використання фінансових ресурсів.

Фахівців з фінансів і кредиту можуть працювати в наступних підприємствах:

Випускники можуть обіймати посади:

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Фінансист має володіти такими якостями характеру:

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» для абітурієнта – це:

Подальше навчання

Студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть бути зараховані на бюджетні та контрактні місця ІІ–ІІІ курсу Київського національного торговельно-економічного університету та інших вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а., з якими укладені угоди про співпрацю.


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.