Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Туризм

Код спеціальності 242
Передумови На базі 9- х та 11-х класів
Форма навчання Денна та заочна форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів –3 роки 5 місяців.; на базі 11-х класів – 2 роки 5 місяців
Галузь знань24 Сфера обслуговування
Спеціальність242 Туризм
Освітньо-професійна програмаТуристичне обслуговування
Освітньо-професійний ступіньфаховий молодший бакалавр

Актуальність професії

Туристичні подорожі – ефективна можливість сучасної людини переключитися, відпочити, оздоровитися, пізнати світ. Тому, індустрія туризму в усьому світі стрімко розвивається. Туристична галузь як в Україні, так і в світі потребує високопрофесійних кадрів. А це означає, що людина, яка обрала туризм своєю професією завжди зможе працевлаштуватися. Окрім того, робота в сфері туризму не тільки приносить дохід, а й дає моральне задоволення, нові знання, знайомства та яскраві подорожі. Конкуренція на ринку туристичних послуг досить велика. На даний час вимоги до кандидатів на посаду фахівця з туризму значно зросли. Роботодавці вимагають знань туристичних напрямків, іноземної мови, володіння навичками комунікації та наявність профільної освіти. Якісну професійну підготовку за напрямом «Туризм» у ВСП ЖТЕФК КНТЕУ забезпечують висококваліфіковані викладачі та кандидати наук.

Перспективність професії

Фаховий молодший бакалавр з туризму це:

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з туризму – це сучасна всебічно розвинена ділова особистість

Він повинен знати:

Повинен уміти:

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Працевлаштування фахівців з туристичного обслуговування

Випускники коледжу можуть працювати на підприємствах, в організаціях та держустановах, що здійснюють діяльність у сфері туризму: туристичні агенції, екскурсійні бюро, інформаційно-краєзнавчі центри тощо).

Посади, які можуть обіймати фахівці з туризму:

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Туризм», а саме: у Київському національному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті.


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.