Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Харчові технології»

Код спеціальності 181
Передумови На базі 9- х та 11-х класів, на основі кваліфікованого працівника
Форма навчання Денна та заочна форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів –3 роки 5 місяців,
на базі 11-х класів – 2 роки 5 місяців,
на основі кваліфікованого працівника-1 рік 10 місяців.
Галузь знань18 Виробництво та технології
Спеціальність181 Харчові технології
Освітньо-професійна програмаВиробництво харчової продукції
Освітньо-професійний ступіньфаховий молодший бакалавр

Актуальність професії

У перехідний період розвитку нашої держави підготовка кадрів для ринкової економіки є однією з найважливіших соціально-економічних проблем. Сьогодні потрібні фахівці, здатні в стислі терміни вивести Україну на позиції розвинених країн світу. Це важливе завдання може бути успішно реалізоване при умові підготовки вищою школою високо компетентних, професійних конкурентноспроможних спеціалістів, здатних науково мислити та орієнтуватися у своїй практичній діяльності, приймати правильні рішення в тій чи іншій виробничій ситуації, креативно мислити. З урахуванням цих обставин необхідно докорінно змінити підходи щодо підготовки спеціалістів у галузі виробництва та технології.

Подальший розвиток харчової промисловості та ресторанного бізнесу в Україні тісно пов’язаний з широким впровадженням нових типів підприємств, сучасних технологій виробництва харчових продуктів, застосуванням економіко-математичних методів і автоматизованих систем управління.. Все це потребує підготовки фахівців широкого профілю з глибоким і різноманітним діапазоном знань.

Перспективність професії

Попит на послуги закладів ресторанного господарства постійно зростає. Підприємства ресторанного бізнесу потребують кваліфікованих фахівців з виробництва харчової продукції. Фаховий молодший бакалавр з виробництва харчової продукції це:

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з виробництва харчової продукції – це всебічно розчинена особистість.

Він повинен знати:

Повинен вміти:

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Працевлаштування фахівців з виробництва харчової продукції

Випускники коледжу можуть працювати в таких підприємствах:

Посади, які можуть займати фахівці з виробництва харчової продукції

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Харчові технології», в першу чергу в Київському національному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.