Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber,telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Харчові технології»

Код спеціальності 181
Передумови На базі 9- х та 11-х класів
Форма навчання Денна та заочна форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів –3 роки 5 місяців,
на базі 11-х класів – 2 роки 5 місяців.
Галузь знань18 Виробництво та технології
Спеціальність181 Харчові технології
Кваліфікація фахівця молодший спеціаліст з виробництва харчової продукції

Актуальність професії

У перехідний період розвитку нашої держави підготовка кадрів для ринкової економіки є однією з найважливіших соціально-економічних проблем. Сьогодні потрібні фахівці, здатні в стислі терміни вивести Україну на позиції розвинених країн світу. Це важливе завдання може бути успішно реалізоване при умові підготовки вищою школою високо компетентних, професійних конкурентноспроможних спеціалістів, здатних науково мислити та орієнтуватися у своїй практичній діяльності, приймати правильні рішення в тій чи іншій виробничій ситуації, креативно мислити. З урахуванням цих обставин необхідно докорінно змінити підходи щодо підготовки спеціалістів у галузі виробництва та технології.

Подальший розвиток харчової промисловості та ресторанного бізнесу в Україні тісно пов’язаний з широким впровадженням нових типів підприємств, сучасних технологій виробництва харчових продуктів, застосуванням економіко-математичних методів і автоматизованих систем управління.. Все це потребує підготовки фахівців широкого профілю з глибоким і різноманітним діапазоном знань.

Перспективність професії

Попит на послуги закладів ресторанного господарства постійно зростає. Підприємства ресторанного бізнесу потребують кваліфікованих фахівців з виробництва харчової продукції. Професія молодшого спеціаліста з виробництва харчової продукції це:

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з виробництва харчової продукції – це всебічно розчинена особистість.

Він повинен знати:

Повинен вміти:

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Працевлаштування фахівців з виробництва харчової продукції

Випускники коледжу можуть працювати в таких підприємствах:

Посади, які можуть займати фахівці з виробництва харчової продукції


© 2016, 2021, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.