Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Відділення ресторанного та туристичного бізнесу

РОЗКЛАД літньої сесії 2021/2022 н.р.для студентів заочної форми навчання ЗВХП-8с спеціальність 181 «Харчові технології». Галерея – далі...

Розклад проведення консультацій до Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом та проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом 181 «Харчові технології» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2021/2022 н.р. для студентів ІІ курсу відділення РТБ. – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестр 2021/2022 н. р. для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійна програма «Ресторанне обслуговування» група РО-6. – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2021/2022 н. р. для студентів спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування». – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестр 2021/2022 н. р. для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійна програма «Ресторанне обслуговування». – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2021/2022 н.р. для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». – далі...

ПРОТОКОЛ №4 стипендіальної комісії ресторанного та туристичного бізнесу від “11” січня 2022 р. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

ПРОТОКОЛ №2 стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “04” січня 2022 р. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у І семестрі 2021/2022 н. р. для студентів спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування. – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у І семестрі 2021/2022 н.р. для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійна програма «Виробництво харчової продукції». – далі...

Р О З К Л А Д заліково-екзаменаційної сесії в І семестрі 2021/2022 н.р. для студентів заочної форми навчання групи ЗВХП-7с спеціальність 181 «Харчові технології» освітньо-професійна програма «Виробництво харчової продукції». – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у І семестр 2021/2022 н.р. для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа». – далі...

Форми підсумкового контролю відділення РТБ. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Протокол стипендіальний відділення РТБ. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Розклад літньої екзаменаційної сесії відділення ресторанного та туристичного бізнесу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

ПРОТОКОЛ стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “13” січня 2021 р. Список Список Галерея – далі...

ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ НА ІІ СЕМЕСТР 2020/2021 н.р. Галерея – далі...

Розклад проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом спеціальностей 181 "Харчові технології" та 242 "Туризм". Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Форми підсумкового контролю І семестр 2020-2021 н.р. – далі...

Протокол №2 стипендіальної комісії денної форми начання відділення ресторанного та туристичного бізнесу від 03.09.2020. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

ПРОТОКОЛ № 5 стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від «03» липня 2020 р. к. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Розклад проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену, розклад консультацій для груп РО-4 та ЗВХП-5с. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Літня екзаменаційна сесія груп ВХП-10,ВХП-11. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Літня екзаменаційна сесія груп ТО-5, РО-5. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Форми підсумкового контролю на ІІ семестр 2019/2020 н.р. відділення ресторанного та туристичного бізнесу. – далі...

Протокол № 1. стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “09”січня 2020 року – далі...

ПРОТОКОЛ №1. стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “03” липня 2019 р – далі...

Форми підсумкового контролю на І семестр 2019/2020 н.р. Відділення ресторанного та туристичного бізнесу – далі...


© 2016, 2022, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.