Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Відділення ресторанного та туристичного бізнесу

Розклад проведення консультацій до кваліфікаційного екзамену за фахом спеціальності 181 "Харчові технології" на 2023-2024 н.р. – далі...

Розклад проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом для спеціальності 181 "Харчові технології" на 2023-2024 н.р. – далі...

Розклад проведення консультацій до Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" на 2023-2024 н.р. – далі...

Розклад проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом для спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" на 2023-2024 н.р. – далі...

Розклад літньої сесії 2023-2024 н.р. для студентів заочної форми навчання ЗВХП-9с. – далі...

Розклад екзаменаційної сесії у II семестрі 2023-2024 н.р. для студентів спеціальності "Готельно-ресторанна справа". – далі...

Розклад літньої екзаменаційної сесії для здобувачів освіти відділення ресторанного та туристичного бізнесу на II семестр 2023-2024 н.р. – далі...

Розклад екзаменаційної сесії у II семестрі 2023/2024 н.р. для студентів спеціальності 242 "Туризм". – далі...

Розклад екзаменаційної сесії у II семестрі 2023/2024 н.р. для студентів спеціальності 181 "Харчові технології". – далі...

Перелік компонент ОПП «Фізична культура і спорт» 2022р. (група ФКС-1). – далі...

Перелік обов’язкових та вибіркових компонент ОПП «Готельно-ресторанна справа» 2022р. (група РО-9). – далі...

Перелік компонент ОПП «Виробництво харчової продукції» 2022р. (групи ВХП-18, ВХП-19). – далі...

Перелік компонент ОПП «Туристичне обслуговування» 2022р. (група ТО-12). – далі...

Форми підсумкового контролю відділення ресторанного та туристичного бізнесу на ІI семестр 2024-2025 н.р. – далі...

Протокол №2 стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від 03 січня 2024 р. – далі...

Зведена відомість обліку успішності відділення ресторанного та туристичного бізнесу за I семестр 2023-2024 н.р. – далі...

Розклад проведення кваліфікаційного екзамену за фахом для спеціальності 242 Туризм на 2023-2024 н.р. – далі...

Графік проведення консультацій до кваліфікаційного екзамену за фахом для спеціальності 242 Туризм на 2023-2024 н.р. – далі...

Розклад проведення кваліфікаційного екзамену за фахом для спеціальності 181 «Харчові технології» на 2023-2024 н.р. – далі...

Графік проведення консультацій до кваліфікаційного екзамену за фахом спеціальності 181 «Харчові технології» на 2023-2024 н.р. – далі...

Розклад екзаменаційної сесії у I семестрі 2023-2024 н.р. – далі...

Розклад заліково-екзаменаційної сесії для студентів заочної форми навчання спеціальність 181 "Харчові технології" ОПП "Виробництво харчової продукції" групи ЗВХП-9с. – далі...

Форми підсумкового контролю на І семестр 2023/2024 н.р. – далі...

ПРОТОКОЛ стипендіальної комісії відділення РТБ від “04” вересня 2023 р. – далі...

Зведена відомість обліку успішності за ІІ семестр 2022-2023 н. р. – далі...

ПРОТОКОЛ стипендіальної комісії відділення РТБ від “29” червня 2023 р. – далі...

Розклад проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». – далі...

Розклад проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом для спеціальності 181 «Харчові технології». – далі...

РОЗКЛАД літньої екзаменаційної сесії РТБ на ІІ семестр 2022-2023 н. р. – далі...

ПРОТОКОЛ №2 стипендіальної комісії денної форми навчання відділення ресторанного та туристичного бізнесу. – далі...

Форми контролю на І семестр 2022-2023. – далі...

ПРОТОКОЛ стипендіальної комісії денної форми навчання відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “02” вересня 2022 р. – далі...

ПРОТОКОЛ №2 стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “01” липня 2022 р. О – далі...

РОЗКЛАД літньої сесії 2021/2022 н.р.для студентів заочної форми навчання ЗВХП-8с спеціальність 181 «Харчові технології». Галерея – далі...

Розклад проведення консультацій до Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом та проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом 181 «Харчові технології» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2021/2022 н.р. для студентів ІІ курсу відділення РТБ. – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестр 2021/2022 н. р. для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійна програма «Ресторанне обслуговування» група РО-6. – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2021/2022 н. р. для студентів спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування». – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестр 2021/2022 н. р. для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійна програма «Ресторанне обслуговування». – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2021/2022 н.р. для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». – далі...

ПРОТОКОЛ №4 стипендіальної комісії ресторанного та туристичного бізнесу від “11” січня 2022 р. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

ПРОТОКОЛ №2 стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “04” січня 2022 р. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у І семестрі 2021/2022 н. р. для студентів спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування. – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у І семестрі 2021/2022 н.р. для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійна програма «Виробництво харчової продукції». – далі...

Р О З К Л А Д заліково-екзаменаційної сесії в І семестрі 2021/2022 н.р. для студентів заочної форми навчання групи ЗВХП-7с спеціальність 181 «Харчові технології» освітньо-професійна програма «Виробництво харчової продукції». – далі...

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії у І семестр 2021/2022 н.р. для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа». – далі...

Форми підсумкового контролю відділення РТБ. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Протокол стипендіальний відділення РТБ. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Розклад літньої екзаменаційної сесії відділення ресторанного та туристичного бізнесу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

ПРОТОКОЛ стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “13” січня 2021 р. Список Список Галерея – далі...

ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ НА ІІ СЕМЕСТР 2020/2021 н.р. Галерея – далі...

Розклад проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом спеціальностей 181 "Харчові технології" та 242 "Туризм". Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Форми підсумкового контролю І семестр 2020-2021 н.р. – далі...

Протокол №2 стипендіальної комісії денної форми начання відділення ресторанного та туристичного бізнесу від 03.09.2020. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

ПРОТОКОЛ № 5 стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від «03» липня 2020 р. к. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Розклад проведення Комплексного кваліфікаційного екзамену, розклад консультацій для груп РО-4 та ЗВХП-5с. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Літня екзаменаційна сесія груп ВХП-10,ВХП-11. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Літня екзаменаційна сесія груп ТО-5, РО-5. Основний текст абзацу. Основний текст абзацу. Підзаголовок Список Список Галерея – далі...

Форми підсумкового контролю на ІІ семестр 2019/2020 н.р. відділення ресторанного та туристичного бізнесу. – далі...

Протокол № 1. стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “09”січня 2020 року – далі...

ПРОТОКОЛ №1. стипендіальної комісії відділення ресторанного та туристичного бізнесу від “03” липня 2019 р – далі...

Форми підсумкового контролю на І семестр 2019/2020 н.р. Відділення ресторанного та туристичного бізнесу – далі...


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.