Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Готельно-ресторанна справа»

Код спеціальності 241
Передумови На базі 9- х класів
Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання 2 роки 10 місяців
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійна програмаГотельно-ресторанна справа
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

Актуальність професії

Економічне зростання в області поступово набуває рис стійкого відновлення, компенсуючи втрачений після фінансової кризи потенціал. Зміни, що відбуваються в економіці держави в умовах ринкових відносин, потребують якісних перетворень в галузі ресторанного господарства. Гостро відчувається потреба у висококваліфікованих фахівцях, здатних швидко адаптуватися в сучасному виробництві, проявляти ініціативу, творчо підходити до роботи, вміти аналізувати ситуацію та самостійно приймати рішення, забезпечити високий рівень ресторанного сервісу.

Значні зміни відбуваються в організації роботи підприємств ресторанного бізнесу, зокрема в організації процесу обслуговування споживачів з урахуванням їхніх потреб і платоспроможності. У кожному закладі ресторанного господарства важливо забезпечити належний рівень обслуговування, який відповідає характеру та вартості послуг, специфічним вимогам різних контингентів споживачів.

Перспективність професії

Останнім часом зріс попит на обслуговування бенкетів і прийомів, традиційних свят та свят на честь знаменних дат, прийомів за протоколом, кейтерингові послуги, організацію різних видів дозвілля в ресторанах. За таких умов потреба у фахівцях з ресторанного обслуговування різко зростає. Саме вони є справжніми господарями торговельної зали. Вони організовують та координують роботу обслуговуючого персоналу, здійснюють безпосередній зв’язок зі споживачами, проводять майстер-класи з ресторанного сервісу, сприяють професійному удосконаленню працівників сфери обслуговування, та зміцненню іміджу підприємства. Тільки грамотний фахівець може успішно впоратися з усіма поставленими завданнями.

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з ресторанного обслуговування – це сучасна всебічно розвинена ділова особистість

Він повинен знати:

Він повинен вміти:

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Працевлаштування фахівців з ресторанного обслуговування

Випускники коледжу можуть працювати на таких підприємствах:

Посади, які можуть обіймати фахівці з ресторанного обслуговування:


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.