Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


МЕНЕДЖМЕНТ

Код спеціальності 073
Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів - 3 роки 5 місяців
Назва галузі 07 Управління та адміністрування
Спеціальність Менеджмент
Освітньо-професійна програма Менеджмент
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

Основні пріоритети в розвитку спеціальності «Менеджмент»

Задоволення стійкого попиту роботодавців на підготовку фахових молодших бакалаврів з менеджменту в галузі організаційно-управлінської та виробничої діяльності, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі управління діяльністю підприємств та установ різних форм власності відповідно до загальнодержавних та міжнародних стандартів фахової передвищої освіти.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Випускники спеціальності «Менеджмент» здобувають необхідні навички та компетенції з управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами, зокрема мають можливість працювати на підприємствах різних форм власності та сфер діяльності на таких посадах:

Професійні компетенції

Випускники спеціальності «Менеджмент» володіють сучасними методами обробки інформації з використанням комп’ютерної техніки та методів соціологічних досліджень; вміють визначати оптимальні варіанти управлінських рішень для об’єктивних та суб’єктивних можливостей розвитку підприємств з різними формами власності; розробляють рекомендації з покращення економічної політики підприємства.

Подальше навчання

Студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть бути зараховані на бюджетні та контрактні місця скороченого курсу Державного торговельно-економічного університету та інших вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а., з якими укладені угоди про співпрацю. молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть бути зараховані на бюджетні та контрактні місця скороченого курсу Державного торговельно-економічного університету та інших вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а., з якими укладені угоди про співпрацю.


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.