Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
Директор: Губарєв Григорій Леонідович, (0412)24-25-34


Робота експертної комісії з акредитації

З 28 по 30 листопада у коледжі працює експертна комісія з акредитації спеціальності «Виробництво харчової продукції». Комісія в складі фахівців та провідних навчальних закладів країни проводить сучасну комплексну діагностику системи якості освіти у нашому навчальному закладі як в цілому, так і всіх її складових окремо. А саме – оцінюють дотримання державних стандартів, відповідність матеріальної бази сучасним вимогам, впровадження новітніх методик та технологій, кваліфікацію і фаховий рівень викладацького складу та основні результати освітньої діяльності – знання студентів. Комісією оглянуто матеріально-технічне, кадрове та інформаційне забезпечення освітнього процесу, перевірено установчі документи. Експерти ознайомилися з науково-дослідною та виховною роботою, переглянули матеріали атестаційних заходів та працевлаштування випускників. За результатами експертизи навчальному закладу буде продовжена ліцензія на право здійснювати підготовку молодших спеціалістів за вказаною спеціальністю.


© 2016, Житомирський торгово-економічний коледж.