Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
Директор: Губарєв Григорій Леонідович, (0412)24-25-34


Всеукраїнська інтернет-конференція «Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах динамічного зовнішнього середовища»

15 листопада 2018 року на базі Житомирського державного технологічного університету відбулася Всеукраїнська інтернет-конференція «Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах динамічного зовнішнього середовища», в якій прийняли участь викладачі та студенти Житомирського торгово-економічного коледжу КНТЕУ. Викладачі циклу економічних дисциплін та студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» подали до друку тези, які розкривають актуальні проблеми діяльності комерційних банків, страхових організацій та інших учасників фінансового ринку.

Студенти групи ФК 4 та викладач Доманчук А.І. долучилися до очної участі у конференції та представили доповіді відповідно до напрямів своїх наукових досліджень. Зокрема, доповіді «Нормативно-правове регулювання страхової діяльності як складова забезпечувальної підсистеми управління фінансами страхових компаній» викладача Доманчук А.І. та «Особливості становлення поняття «фінансова стійкість» страхових компаній» студентки гр. ФК 4 Огородник А. визначили актуальними та наукового обґрунтованими під час їх обговорення. За результатами роботи конференції учасники отримали сертифікати.


© 2016, Житомирський торгово-економічний коледж.