Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Товарознавство та комерційна логістика

Код спеціальності 076
Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів - 2 роки 10 місяців,
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програмаТоварознавство та комерційна логістика
Освітній рівень фахівця Фаховий молодший бакалавр

АКТУЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Економічний розвиток країн призводить до зростання вимог до ефективності діяльності підприємств, пов’язаних із активізацією їхньої асортиментної політики, скороченням життєвого циклу товарів, ускладненням прогнозування попиту, збільшенням складських та транспортних витрат. Сьогодні особливо актуальним стає раціональне планування виробництва та збуту, що зорієнтовані на задоволення попиту з мінімальними витратами, на посилення координації між взаємопов’язаними видами діяльності. Вирішення цих завдань потребує розвинутої логістики та компетентного логістичного менеджменту.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Логістичний підхід до управління бізнесу стає головною складовою його конкурентоспроможності. Фахівці вважають, що компанії, які досягли в логістиці світових стандартів, здатні отримувати конкурентні переваги за рахунок постійного вдосконалення якості в обслуговуванні клієнтів. Це шлях розвинутих країн та провідних компаній світу.