Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Спеціальність «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Товарознавство в митній справі»

Код спеціальності 076
ПередумовиНа базі 9-х та 11-х класів
Форма навчання Денна та заочна ( скорочена )форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів – 2 роки 10 місяців, на базі 11-х – 1 рік 10 місяців
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
СпеціальністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програмаТоварознавство в митній справі
Освітньо-професійний ступіньфаховий молодший бакалавр

Актуальність професії

Товарознавець в митній справі - це грамотний аналітик, професійний консультант, експерт з якості продукції. Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин, що зумовлює наповнення сучасного ринку безліччю продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється. Розвиток сфери міжнародної торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій зумовлюють потребу, що постійно зростає, в унікальних фахівцях – товарознавець в митній справі. Саме тому ця професія є на сьогодні дуже актуальною, а у майбутньому фахівці даної професії володітимуть великими перспективами у працевлаштуванні.

Перспективність професії

Потреба у товарознавцях в митній справі є постійною у торгівлі, яка ведеться як у межах внутрішнього, так і на міжнародних ринках. Вірогідність працевлаштування більша у великих містах та промислових центрах, де виробляється велика кількість продовольчих і непродовольчих товарів, існує розгалужена торговельна мережа, працюють компанії, учасники ЗЕД.

Професійні знання, набуті під час трудової діяльності, товарознавець може реалізувати у митній справі, маркетинговій та комерційній діяльності. Людина, яка має нахили до підприємницької діяльності та організаторські здібності, може започаткувати власну справу в торгівлі, надавати торговельно- посередницькі послуги, бути суб*єктом зовнішньоекономічної діяльності.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ:

Працевлаштування фахівців з товарознавства та комерційної діяльності в митній справі

Посади, які можуть займати фахівці з товарознавства в митній справі:


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.