Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Спеціальність «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Товарознавство та комерційна діяльність»

Код спеціальності 076
ПередумовиНа базі 9-х та 11-х класів
Форма навчання Денна та заочна (скорочена) форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів – 2 роки 10 місяців, на базі 11-х – 1 рік 10 місяців
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
СпеціальністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програмаТоварознавство та комерційна діяльність
Освітньо-професійний ступіньфаховий молодший бакалавр

Актуальність професії

Кваліфікований товарознавець повинен досконало володіє методикою оцінювання якості продукції, користується інноваційними методиками ведення маркетингу та менеджменту, використовує новітні методи організації продажів, має глибокі знання про технології виготовлення продукції, знає відомі українські і світові бренди та їх продукцію. Товарознавець – це ще й аналітик, який готовий відрізнити якісну продукцію від фальсифікату, підробки. Саме тому професія товарознавця - комерсанта є сьогодні дуже актуальною, а в майбутньому фахівці цієї професії матимуть великі перспективи і переваги в працевлаштуванні.

Перспективність професії

Професія товарознавця дуже затребувана на ринку праці. Багато фірм та підприємств потребують кваліфікованих фахівців. Крім того, товарознавці можуть працювати в компаніях, які займаються моніторингом якості товарів і дотримання прав споживачів. Професійні знання товарознавець може реалізувати в митній справі, маркетинговій, комерційній та біржовій діяльності.

Маючи навички підприємницької діяльності та організаторські здібності, товарознавець може започаткувати власну справу в торгівлі, надавати торговельно - посередницькі послуги, бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності. Потреба в товарознавцях є постійною як в країні, так і на міжнародному ринку. Вірогідність працевлаштування більша у великих містах та промислових центрах, де виробляють велику кількість продовольчих і непродовольчих товарів, де існує розгалужена торговельна мережа.

Професійні компетенції

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

Працевлаштування фахівців з товарознавства та комерційної діяльності

Посади, які можуть займати фахівці з товарознавства та комерційної діяльності:


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.