Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


ПРИКЛАДНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА

Код спеціальності 035
Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання На базі 11-х класів - 1 рік 10 місяців
Назва галузі 03 Гуманітарні науки
Спеціальність Філологія
Спеціалізація Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
Освітній рівень фахівця молодший бакалавр

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Прикладна та комп’ютерна лінгвістика – це спеціальність, яка передбачає практичне застосування сучасних інформаційних технологій у галузі лінгвістики та перекладу, володіння двома іноземними мовами. Унікальність цієї спеціальності в тому, що разом із вивченням іноземних мов та філологічних дисциплін студенти отримують підготовку у сфері нових комп’ютерних технологій, а це значно розширює можливості їхнього працевлаштування в майбутньому.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Сучасна сфера підприємництва та інформаційної діяльності неможлива без фахівців зі знанням комп’ютерних наук та іноземних мов. Комунікативні компетентності – у пріоритеті.

ЦІКАВІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ З ПРИКЛАДНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ЛІНГВІСТИКИ


© 2016, 2022, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.