Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber,telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Прикладна та комп’ютерна лінгвістика

Код спеціальності: 035

Передумови: на базі 11-х класів

Форма навчання: денна форма навчання

Термін навчання: 1 рік 10 місяців

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: «Філологія»

Освітньо-професійна програма: «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика»

Освітній рівень фахівця: молодший бакалавр

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Прикладна та комп’ютерна лінгвістика – це спеціальність, яка передбачає практичне застосування сучасних інформаційних технологій у галузі лінгвістики та перекладу, володіння двома іноземними мовами. Унікальність цієї спеціальності в тому, що разом із вивченням іноземних мов та філологічних дисциплін студенти отримують підготовку у сфері нових комп’ютерних технологій, а це значно розширює можливості їхнього працевлаштування в майбутньому.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Сучасна сфера підприємництва та інформаційної діяльності неможлива без фахівців зі знанням комп’ютерних наук та іноземних мов. Комунікативні компетентності – у пріоритеті.

ЦІКАВІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

Прикладна та комп`ютерна лінгвістика

Основи алгоритмізації та програмування

Комп`ютерна графіка в лінгвістиці

Теорія і практика перекладу

Теорія і практика реклами

Автоматизована обробка природної мови (переклад

Сучасні технології обробки текстових даних

Риторика

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

- організації промисловців та підприємців

- професійні та суспільні організації бюро перекладів

- агентства друку

- у галузі забезпечення комунікації та інформації

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ З ПРИКЛАДНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ЛІНГВІСТИКИ

- перекладач

- перекладач науково-технічної літератури

- редактор-перекладач

- письмові перекладачі та усні перекладачі

- гід-перекладач

- професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладу

- референт

- професіонали у сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, у галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів

- професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу

-оператор комп’ютерного набору

- менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей

- менеджери (управителі) у сфері надання інформації

- секретар керівника

-адміністратор


© 2016, 2021, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.