Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
Директор: Губарєв Григорій Леонідович, (0412)24-25-34


Робота експертної комісії МОНУ

У коледжі з 03.06 по 05.06.2019 року працювала акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України з акредитації освітньо-професійних програм «Оціночна діяльність» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та «Економіка підприємства» за спеціальністю 051 «Економіка». У ході роботи експертної комісії були проведені комплексні контрольні роботи з дисциплін циклу професійної підготовки. Експертна комісія перевірила організаційне, навчально-методичне, інформаційне, кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; провела огляд матеріально-технічної бази та вибіркове порівняння облікових документів з реальним станом і наявністю обладнання в кабінетах, аудиторіях. Комісія відзначила, що діяльність з підготовки здобувачів оосвітньо-професійних програм «Оціночна діяльність» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та «Економіка підприємства» за спеціальністю 051 «Економіка» відповідає державним вимогам, а тому може бути акредитована.

Галерея


© 2016, Житомирський торгово-економічний коледж.