Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
Директор: Губарєв Григорій Леонідович, (0412)24-25-34


Відкрите семінарське заняття

10.12.2018 було проведене відкрите семінарське заняття з дисципліни «Бюджетна система» в групі ФК 4 викладачем Доманчук А.І. Тема заняття «Державний борг. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу» є досить актуальною та значущою при підготовці фахівців спеціальності «072Фінанси, банківська справа та страхування».

З метою вирішення проблеми ефективності засвоєння студентами програмного матеріалу в сучасному інформаційно-освітньому просторі викладач Доманчук А.І. на занятті використовувала методи, які розвивають креативне і критичне мислення, пам\\\'ять і увагу студентів, а також роблять процеси навчання цікавішими і результативнішими. Зокрема, на відкритому занятті була продемонстрована робота студентів з нормативно-правовими документами – Бюджетним Кодексом України. Даний вид робіт дозволить майбутнім фахівцям фінансової сфери створити підґрунтя, у вигляді нормативної бази, для формування достатнього багажу теоретичних знань та практичних вмінь. Також на семінарському занятті був використаний метод «6 капелюхів мислення», який допомагає студентам критично мислити та якісно аналізувати професійну інформацію. Ефективна робота студентів групи ФК 4 довела, що метод «6 капелюхів мислення» є надзвичайно актуальним на заняттях професійної підготовки.


© 2016, Житомирський торгово-економічний коледж.