Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
Директор: Губарєв Григорій Леонідович, (0412)24-25-34


Екскурсія студентів до Головного управління статистики Житомирської області.

2 листопада студенти ЖТЕК відвідали Головне управління статистики Житомирської області. Майбутні спеціалісти з фінансів (ФК-4), маркетингу (МД-2) та оціночної діяльності (ОД-4) ознайомилися зі специфікою роботи статистичного управління, його основними функціями та відділами. Ознайомилися з різними видами інформаційних даних які збирає та обробляє обласне управління статистики. Майбутніх маркетологів зацікавила інформація, яка дозволяє провести сегментацію ринку Житомирщини - віковий та гендерний склад населення; фінансистів зацікавила інформація про основні економічні показники розвитку регіону - частка ВВП Житомирщини в ВВП України, рівень інфляції, безробіття та інші макроекономічні показники; для майбутніх спеціалістів з оціночної діяльності ціковою була інформація про основні індекси цін на різні матеріальні блага, стан материально-технічної бази підприємств Житомирщини та комунального сектору.

Студенти прослухали цікаву лекцію про історію виникнення статистики, перші документи та методи збирання інформації. Переглянули старовинні примірники статистичних документів, які мали назву - «документы земской статистики Волынской губернии: поуездные итоги, ценовые итоги, очерк о сельском хозяйстве» та інші.

Зацікавила студентів старовинна обчислювальна техніка, а саме робота на рахівницях, перші рахувальні механічні автомати - аналоги сучасних калькуляторів, перші електронно-обчислювальні машини, в яких студентам важко було розпізнати ознаки сучасних комп\'ютерів.

Співробітники управління провели для студентів екскурсію по музею статистики головного управління Житомирської області. Студенти ЖТЕК були запрошені до волонтерського співробітництва, як учасники майбутнього перепису населення України, що відбудеться у 2020 році .

Студенти ЖТЕК гарно та корисно провели час!


© 2016, Житомирський торгово-економічний коледж.