Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


ПОЛОЖЕННЯ про конкурс-огляд методичної роботи

1. Мета огляду:

Огляд методичної роботи проводиться з метою активізації діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання, кураторів груп, керівників наукових гуртків, секцій з розробки нових підходів до вивчення навчального матеріалу предмета, розробки окремих занять з використанням передових педагогічних технологій, рекомендацій щодо підготовки та проведення різних форм виховної роботи та підвищення якості надання освітніх послуг.

2. Завдання огляду:

Визначити внесок кожного члена педагогічного колективу у розробку науково-методичного забезпечення навчального і виховного процесу, запровадження інноваційних технологій у практику педагогічної діяльності.

3. Учасники огляду:

В огляді беруть участь викладачі всіх дисциплін, майстри виробничого навчання, керівники гуртків, клубів, куратори груп, голови циклових комісій, керівники структурних підрозділів.

4. Умови огляду:

Огляд проводиться 1 раз на 2 роки. Методичні рекомендації з грифом МОНу в конкурсі-огляді участі не беруть.

Номінації конкурсу-огляду:

4.1.Збірники лекцій, навчальні практикуми.

4.2. Методичні рекомендації загального характеру.

4.3. Методичні рекомендації з вивчення окремих змістовних модулів і проведення занять, що можуть бути використані як викладачем визначеного предмету, так і суміжних дисциплін.

4.4. Методичні рекомендації відкритих уроків, що містять нові підходи (враховується оцінка проведення такого уроку та наявність аналізу уроку).

4.5. Методичні рекомендації по самостійному вивченню дисципліни.

4.6. Методичні рекомендації по проведенню позааудиторних заходів.

Матеріали повинні бути надруковані у 2-х примірниках, через 1,5 інтервали, шрифт – 14, розглянуті і схвалені відповідними цикловими комісіями і представлені до 1 червня на розгляд методичної ради.

5. Підведення підсумків огляду

Підведення підсумків огляду та визначення переможців здійснюється на засіданні методичної ради після демонстрації матеріалів на загальноколеджівській виставці у першій декаді червня.

За результатами огляду визначається І, II, III місце з кожної номінації.

І місце

визначається, якщо робота набрала не менше 80% від максимальної кількості балів даної номінації;

ІІ місце

визначається, якщо робота набрала не менше 60-79% від максимальної кількості балів даної номінації;

ІІІ місце

визначається, якщо робота набрала не менше 59% від максимальної кількості балів даної номінації.

При розгляді матеріалів враховується актуальність роботи, узагальнюючий характер, можливість широкого застосування даних рекомендацій викладачами різних предметів, кураторами груп, іншими категоріями педагогічних працівників, оцінюється робота за визначеними критеріями.

Переможці огляду нагороджуються грошовими преміями (сума визначається адміністрацією коледжу за наявності коштів).


© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.