Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку роботи педагогічних працівників

І. Юридична основа застосування рейтингової оцінки роботи педагогічних працівників

Рейтингова оцінка роботи педагогічних працівників впроваджується у відповідності з «Типовим Положенням про атестацію педагогічних працівників із змінам, затвердженими наказом МОН України від 08.08.2013року № 1135.

ІІ. Склад комісії з рейтингової оцінки роботи педагогічної і методичної роботи викладачів

Склад комісії: директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, методист коледжу, завідувачі відділенням, голови циклових комісій, голови профспілок.

ІІІ. Оцінка ефективності педагогічної та методичної роботи викладачів

Згідно з Положенням викладачі планують та працюють над виконанням планів циклових комісій, індивідуальних планів. У кінці навчального року кожен викладач складає індивідуальний звіт.

На засіданні комісії з рейтингової оцінки педагогічної роботи викладачів розглядаються представлені матеріали.

Рейтингова оцінка роботи викладачів дає такі можливості:

 • координувати і контролювати методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • підвищувати рівень педагогічної майстерності як молодих, так і досвідчених викладачів;
 • вчасно створювати якісний комплекс дидактично-методичного забезпечення навчальної дисципліни;
 • вміло і своєчасно готувати подання на атестацію викладачів;
 • створювати атмосферу творчості, новаторства, взаємоповаги в колективі;
 • запроваджувати в навчальному процесі інноваційні технології;
 • якісно проводити виховні заходи, відкриті заняття, заняття з використанням сучасних технічних засобів;
 • надавати послуги методичного забезпечення занять викладачам та студентам.

  ІV. Рейтингова оцінка роботи педагогічних працівників проваджується з метою:

 • cприянні творчим педагогічним пошукам, удосконалення фахової майстерності викладача, оволодіння інноваційними методами та прийомами навчання;
 • поширення передового педагогічного досвіду;
 • вивчення роботи кожного педагогічного працівника, виконання ним своїх посадових обов’язків, навчальної, виховної та методичної роботи;
 • об’єктивного оцінювання при атестації педагогічних працівників за результатами 5-річної рейтингової оцінки.

  V. Система оцінювання

  Рейтинг викладача визначається за результатами виконання індивідуального плану.

  Аналіз роботи викладача та визначення рейтингу проводиться на засіданні циклової комісії. Відповідний витяг з протоколу з підписами усіх членів циклової комісії, присутніх на засіданні циклової комісії, подається в методичний кабінет.

  За об’єктивність оцінки відповідає методист та голова циклової комісії.

  Спірні питання розглядаються на засіданні рейтингової комісії. Загальна інформація про підсумки покладається на методиста коледжу.

  Рейтингова оцінка роботи враховується при розподілі педагогічного навантаження на наступний навчальний рік.

  VІ. Порядок розгляду скарг викладачів на результати оцінки діяльності

 • Викладач подає письмову заяву комісії.
 • Голова циклової комісії та зав. відділенням дають рецензійний висновок про роботу викладачів.
 • Комісія розглядає подані матеріали в присутності викладача протягом 10 днів.

  © 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.